Druki, wyjaśnienia

Druki, wyjaśnienia

Zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych do przedszkola lub szkoły - druki

Zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych do przedszkola lub szkoły - druki [...]

Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika - druki

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą, a młodocianych pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego Oświadczenie o otrzymanej pomocy  DE [...]

Stypendium szkolne - druki

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Oświadczenie dotyczące źródeł dochodów i członków rodziny Oświadczenie wnioskodawcy [...]

Zasiłek szkolny – wyjaśnienie komu przysługuje

Podmioty uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną, inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku [...]

Stypendium szkolne – wyjaśnienie komu przysługuje

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:   ·         Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży [...]

metryczka