Renta planistyczna


Renta planistyczna

I.        Czym jest renta planistyczna?

Renta planistyczna ustalana jest w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jej wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu,  jeżeli sprzedaż tej nieruchomości nastąpi w terminie 5 lat od uchwalenia planu.

II.      Kto ustala rentę planistyczną?

Rentę planistyczną ustala Burmistrz Łabiszyna w drodze decyzji.

III.    Ile wynosi renta planistyczna?

Wysokość renty planistycznej ustalona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i nie może wynosić więcej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu.

Ważne!
Renta planistyczna ustalana jest niezależnie od ustalenia opłaty adiacenckiej i jej wysokość wynika wyłącznie z uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.).


Więcej informacji

metryczka


Wytworzył: Adam Muller (12 października 2011)
Opublikował: Artur Koliński (12 października 2011, 15:03:16)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (13 października 2011, 09:10:47)
Zmieniono: dodano wyraz wartości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1815