Uchwała nr VII/51/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. póz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z2019r. póz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/51/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2019


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. póz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z2019r. póz. 869) uchwala się, co następuje:


uchwała (307kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 czerwca 2019, 11:35:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95