Uchwała nr VI/44/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 maja 2019zmieniająca uchwalę Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XVI/129/16 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., póz. 506) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/44/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019


zmieniająca uchwalę Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XVI/129/16 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., póz. 506) uchwala się, co następuje:


uchwała (405kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 maja 2019, 10:13:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69