Uchwała nr VI/43/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 maja 2019w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza ŁabiszynaNa podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/43/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019


w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Łabiszyna

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506), uchwala się, co następuje:


zarządzenie (386kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 maja 2019, 10:10:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75