Uchwała nr VI/42/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 maja 2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 póz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 póz. 1000, 1366, 1669 i 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019r. póz. 303, 326 i 534), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr VI/42/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019


w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 póz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 póz. 1000, 1366, 1669 i 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019r. póz. 303, 326 i 534), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (2591kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 maja 2019, 10:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64