Uchwała nr V/38/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 marca 2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Załachowo, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506) oraz art. 20 ust. l oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. póz. 1945 oraz z 2019 r. póz 60)

Uchwała nr V/38/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 marca 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Załachowo, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506) oraz art. 20 ust. l oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. póz. 1945 oraz z 2019 r. póz 60)


uchwała (3914kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 kwietnia 2019, 11:16:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184