Uchwała nr V/34/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 marca 2019w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejNa podstawie art. 4la ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/34/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 marca 2019


w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 4la ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506) uchwala się, co następuje:


uchwała (608kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 kwietnia 2019, 10:35:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179