Uchwała nr V/33/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 marca 2019w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019-2025Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 r. póz. 62, 1000, 1366) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. póz. 506), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr V/33/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 marca 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 r. póz. 62, 1000, 1366) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. póz. 506), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (3392kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 kwietnia 2019, 10:32:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251