Uchwała nr V/32/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 marca 2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. póz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 póz. 984, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr V/32/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 marca 2019


w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. póz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 póz. 984, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (4141kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 kwietnia 2019, 10:23:55)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (3 kwietnia 2019, 10:29:26)
Zmieniono: poprawiono nymer uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253