Uchwała nr XXXI/269/18RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 14 marca 2018w sprawie podziału gminy Łabiszyn na okręgi wyborczeart.419§ 2i3 ustawy 2 dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z2017r. póz. 15 i 1089 oraz z2018r. póz. 4, 130i 138) w związku żart. 12 ust. l ustawy zdnia I I stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli v procesie wybierania, funkcjonowania J kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. póz. 130), na wniosek Burmistrza Labiszyna, Rada Miejska w Labiszynie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/269/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 14 marca 2018


w sprawie podziału gminy Łabiszyn na okręgi wyborcze

art.419§ 2i3 ustawy 2 dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z2017r. póz. 15 i 1089 oraz z2018r. póz. 4, 130i 138) w związku żart. 12 ust. l ustawy zdnia I I stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli v procesie wybierania, funkcjonowania J kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. póz. 130), na wniosek Burmistrza Labiszyna, Rada Miejska w Labiszynie uchwala, co następuje:


uchwała (960kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (20 marca 2018, 10:39:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383