Uchwała nr XXII/278/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 lipca 2014w sprawie aktualizacji podziału Gminy Łabiszyn na okręgi wyborczeart. 419 §2i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, póz. 112, Nr 26, póz. 134, Nr 94, póz. 550, Nr 102, póz. 588, Nr 134, póz. 777, Nr 147, póz. 881, Nr 149, póz. 889, Nr 171, póz. 1016 i Nr 217, póz. 1281, z 2012 r., póz. 849, póz. 951 i póz. 1529 oraz z 2014 r. póz. 179 i póz. 180), na wniosek Burmistrza Łabiszyna, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/278/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 lipca 2014


w sprawie aktualizacji podziału Gminy Łabiszyn na okręgi wyborcze

art. 419 §2i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, póz. 112, Nr 26, póz. 134, Nr 94, póz. 550, Nr 102, póz. 588, Nr 134, póz. 777, Nr 147, póz. 881, Nr 149, póz. 889, Nr 171, póz. 1016 i Nr 217, póz. 1281, z 2012 r., póz. 849, póz. 951 i póz. 1529 oraz z 2014 r. póz. 179 i póz. 180), na wniosek Burmistrza Łabiszyna, uchwala się, co następuje:


uchwała (687kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 lipca 2014, 10:35:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864