Uchwała nr XXXIV/273/2010RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 września 2010w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok.art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28,poz 146 oraz Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/

Uchwała nr XXXIV/273/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 września 2010


w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok.

art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28,poz 146 oraz Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/


Uchwała (340kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (7 października 2010, 14:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940