Uchwała nr XXXIII/267/10RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 czerwca 2010zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2010 rokart. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz. 1664)

Uchwała nr XXXIII/267/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 czerwca 2010


zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2010 rok

art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz. 1664)


Uchwała (688kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 października 2010, 11:10:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 959