Uchwała nr XXXII / 260 / 10Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 21 kwietnia 2010w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2009 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna za 2009 r.Na podstawie art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz.319, Nr 104,poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370/ i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXXII / 260 / 10
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 21 kwietnia 2010


w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2009 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna za 2009 r.

Na podstawie art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz.319, Nr 104,poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370/ i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ uchwala się, co następuje


Uchwała absolutoryjna za 2009 r.j (55kB) pdf

Zał. Nr 1 SPRAWOZDANIE opisowe za 2009 ROK (284kB) pdf

Zał. Nr 2 - Opisowe wykorzystanie dotacji celowych (91kB) pdf

Zał. Nr 3 TABELA WYDATKÓW ZA 2009 ROK (87kB) pdf


Opinia RIO (198kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 kwietnia 2010, 13:03:46)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (15 września 2011, 14:12:19)
Zmieniono: dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1001