Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Przetarg nieograniczony na : "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w placówkach oświatowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych".
rejestr zmian informacji

dodano odpowiedzi na pytania
Data: 2011-06-06 16:10:19
Autor: Artur Koliński
DOKONANO ZMIAN W SIWZ ZMIANY DOTYCZĄ BŁĘDÓW PISARSKICH KTÓRE WYSTAPIŁY W SPECYFIKACJI, ZMIANY TE DOTYCZĄ NAZWY ZAMAWIAJĄCEGO, FORMATU W JAKIM ZOSTANIE ZAPISANY PLIK Z DOCX NA PDF.
Data: 2011-05-31 10:07:24
Autor: Artur Koliński
dodano ogłoszenie
Data: 2011-05-30 17:17:36
Autor: Artur Koliński
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »