Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
nr sprawy: IGM.271.12.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2019  15:30
wynik postępowania: W prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczącym pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn, które opublikowane było na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także na portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (nr ID 07/02/08/2019 z dn. 02.08.2019), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn za cenę 4 920,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 2 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy. W wyniku prowadzonej procedury Wykonawca otrzymał ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium oceny ofert.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w 2019r

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.11.2019
wartość: ponizej 221 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w 2019r, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie ul. 700 lecia 41, Żnin za cenę 131 829,59 zł w skład której wchodzi marża banku, prowizja przygotowawcza oraz WIBOR 3M ( dla porównywania ofert ustalony na poziomie 1,72%)  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.10.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12 Żnin, za łączną wartość przedmiotu zamówienia 772 702,38 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Usługi sprzętowo – transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.7.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 1 marca 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowe AUTOTRANSPORT Paweł Konopa, Smerzyn 60 za łączną szacunkową wartość przedmiotu zamówienia 621 150,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 77,36 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa na teren gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.8.2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 22 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz, za łączną szacunkową wartość przedmiotu zamówienia: 219 678,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. 

zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.9.2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 22 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO Jacek Kulupa, Kąkolewice dz. Nr 60, 64-840 Budzyń za łączną szacunkową wartość przedmiotu zamówienia 383 575,50 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę na: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
nr sprawy: IGM.271.5.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2019  15:30
wynik postępowania: w prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczyła pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie. Zapytanie ofertowe opublikowane było na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1166434), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Biuro Inżynierii Środowiska s. c. Ewa Pianowska i Marek Pianowski ul. Staroszkolna 16/28 85-209 Bydgoszcz za cenę 15 990,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 2 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
nr sprawy: IGM.271.6.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2019  15:30
wynik postępowania: w prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczyła pełnienia nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II. Zapytanie ofertowe opublikowane było na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1166443), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Pracownia Archeologiczna Krzysztof Nowaczyk, ul. Węgierska 9/19, 64-100 Leszno za cenę 8 500,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 4 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: poniżej 30000 euro
nr sprawy: IGM.271.4.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2019  15:30
wynik postępowania: W prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczyła pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II. Zapytanie ofertowe opublikowane było na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1166443), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Technicznych Wiesław Nurski, Kołuda Mała 47, 88-160 Janikowo za cenę 18 450,00 zł 

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.3.2019
wartość: ponizej 221 000
termin składania ofert: 7 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko – Pomorski ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń za cenę 166 366,25 zł w skład której wchodzi marża banku, prowizja przygotowawcza oraz WIBOR 3M ( dla porównywania ofert ustalony na poziomie 1,72%),  

zamówienie na:

Modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.2.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Remontowe Sebastian Sudak Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 461 480,64 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zamówienie na:

Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.1.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę TECHWATER Marek Jarosz ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz za cenę 516 713,32 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 87,80 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij