Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 325) starsze karty »
numer wpisu:

2019/0028

data: 5 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji i modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Łabiszyn- etap IV”.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Łabiszyn
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0023

data: 5 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 126/2 i 127/1, obręb Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
PV 220 Sp. z o.o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0022

data: 3 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 218/2, obręb geodezyjny Łabiszyn Wieś, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
PV 260 Sp. z o. o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0017

data: 29 listopada 2019
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łabiszyn dla Przedsiębiorstwa Komunalnego SANIKONT RADOSŁAW KOSTUCH, Sikorowo 25a, 88-101 Inowrocław
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0016

data: 29 listopada 2019
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łabiszyn dla Przedsiębiorstwa Komunalnego SANIKONT RADOSŁAW KOSTUCH, Sikorowo 25a, 88-101 Inowrocław
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0021

data: 28 listopada 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowia elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 3/3, obręb Zdziersk, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
KW SOLAR VII Sp. z o. o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0020

data: 28 listopada 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 129, obręb Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
PV 220 Sp. z o.o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0019

data: 27 listopada 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ŁABISZYN II, na działce o nr ewidencyjnym 854 i 855, obręb Łabiszyn, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KORKRUSZ
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0025

data: 25 listopada 2019
zakres przedmiotowy: wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa”, polegającego na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych przy jazie ulgowym na stopniu wodnym Łabiszyn, w miejscowości Łabiszyn zlokalizowanym na rzece Górna Noteć w jej km 116+300, na działce ewidencyjnej nr 486, 515, 509, 472 obręb Łabiszyn, gmina Łabiszyn
dane
wnioskodawcy:
Burmistrz Łabiszyna
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

0007/2019

data: 20 listopada 2019
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla mpzp dla terenu działki nr 250/1 i nr 205/1 w m. Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Łabiszynie

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 325) starsze karty »