KOMUNIKAT18.06.2018

KOMUNIKAT

18.06.2018

K O M U N I K A T
                
W związku z wystą­pie­niem na tere­nie gminy Łabiszyn klęski suszy, infor­mu­jemy  zain­te­re­so­wa­nych rol­ni­ków o możliwości skła­da­nia wnio­sków w celu osza­co­wa­nia strat doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy.

Informujemy, że druk wniosku dotyczący strat powstałych w wyniku suszy można pobierać w tut. Urzędzie pokój nr 9 lub ze stron internetowych: www.bip.labiszyn.pl oraz www.labiszyn.pl. Po dokładnym wypełnieniu wniosku należy złożyć go w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie /pokój nr 9/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lipca 2018 r.
 
W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków, prosimy wszystkich rolników o:
- rzetelne i dokładne wypełnianie składanych wniosków,
- podawanie wszystkich upraw ujętych we wnioskach o płatności bezpośrednie składanych do powiatowego biura agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (również tych niedotkniętych suszą),
- przygotowanie informacji dotyczących numerów działek i klas ewidencyjnych gruntów, na których prowadzone są poszczególne uprawy.

wniosek (27kB) word
 

metryczka


Wytworzył: BURMISTRZ ŁABISZYNA JACEK IDZI KACZMAREK (18 czerwca 2018)
Opublikował: Artur Koliński (18 czerwca 2018, 09:42:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282