PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku

ogłoszenie (281kB) pdf

SIWZ (970kB) pdf

załącznik_nr1 (40kB) word

załącznik_nr2 (200kB) word

załącznik_nr3 (492kB) pdf

załącznik_nr4 (491kB) pdf

załącznik_nr5 (253kB) pdf

załącznik_nr6 (116kB) pdf

załącznik_nr7 (229kB) pdf

załącznik_nr8 (517kB) pdf

załącznik_nr9 (550kB) pdf

załącznik_nr10 (375kB) pdf

załącznik_nr11 (436kB) pdf

załącznik_nr12 (380kB) pdf

załącznik_nr13 (409kB) pdf

załącznik_nr14 (316kB) pdf

załącznik_nr15 (236kB) pdf

załącznik_nr16 (408kB) pdf

Dodano załączniki:

Zamawiający dodał następujące załączniki:

załącznik nr 17 - Uchała Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XXIV/180/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łabiszyn

załącznik nr 18 - harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w okresie 2013-2016

załącznik_nr17 (14kB) pdf

załącznik_nr18 (110kB) pdf

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

1. Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 2.500.000 zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 17.09.2012 na 26.09.2012. Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawo Bankowe. Analiza ta nie jest mozliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiająego, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny kredytu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Praktyka roku ubiegłego (Gmina zaciągnęła 2 kredyty) wskazuje, iż termin składania ofert, zgodnie z art. 43 ustawy PZP, był wystarczający.   

metryczka


Wytworzył: Adrian Lubiszewski (10 września 2012)
Opublikował: Adrian Lubiszewski (10 września 2012, 14:52:09)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (13 września 2012, 12:46:06)
Zmieniono: dodano załączniki i pytanie na odp wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3575