PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Dostawa podsypki cementowo - piaskowej na teren miasta Łabiszyna w 2012r.

ogłoszenie (2146kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1146kB) pdf


SIWZ (8319kB) pdf
załącznik_nr_1 (57kB) word
załącznik_nr_2 (29kB) word
załącznik_nr_3 (27kB) word
załącznik_nr_4 (225kB) pdf


 
W ZWIĄZKU Z ISTOTNĄ ZMIANĄ DOTYCZĄCĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 07.03.2012R. DO GODZ. 10:00

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA
 
1.      Rozdział 2 ust. 1 lit. a) SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
W SIWZ JEST:
1.    Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z rozładunkiem podsypki cementowo – pisakowej na teren Miasta Łabiszyna w ilości:
a)      podsypka cementowo – piaskowa:
- klasa: B 7,5,
- konsystencja: K1,
 - zawartość cementu w stosunku do piasku: 1:4;
- Ilość: 300 m3
W SIWZ POWINNO BYĆ:
1.       Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z rozładunkiem podsypki cementowo – pisakowej na teren Miasta Łabiszyna w ilości:
a)        podsypka cementowo – piaskowa:
- klasa: B 7,5,
- konsystencja: K1,
 - Ilość: 300 m3
 
2.         Rozdział 2 ust. 1 lit. b) SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:
W SIWZ JEST:
b)     podsypka cementowo – pisakowa:
- klasa: B 15,
- konsystencja: K1,
- zawartość cementu w stosunku do piasku: 1:4,
- ilość: 150 m3 
W SIWZ POWINNO BYĆ:
b)     podsypka cementowo – pisakowa:
- klasa: B 15,
- konsystencja: K1,
- ilość: 150 m3  
 
3.       Rozdział 10 ust. 1 – Opis sposobu przygotowania ofert:
W SIWZ JEST:
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 05.03.2012r. godz. 10:15
 
W SIWZ POWINNO BYĆ:
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINIEM OTWARCIA OFERT 07.03.2012r. godz. 10:15
 
4.       Rozdział 11 ust. 1 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
W SIWZ JEST:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- leica 1 pok. nr 15, w terminie do dnia 05.03.2012  roku o godz. 10:00
 
W SIWZ POWINNO BYĆ:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- leica 1 pok. nr 15, w terminie do dnia 07.03.2012  roku o godz. 10:00
 
5.       Rozdział 11 ust. 2 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
W SIWZ JEST:
Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, pok. 8, dnia 05.03.2012 roku o godz. 10:15
 
W SIWZ POWINNO BYĆ:
Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, pok. 8, dnia 07.03.2012 roku o godz. 10:15
 

metryczka


Wytworzył: Adrian Lubiszewski (24 lutego 2012)
Opublikował: Adrian Lubiszewski (24 lutego 2012, 13:17:44)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (1 marca 2012, 13:00:09)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3136