Przetarg nieograniczony (powtórzony) na : Remont istniejacej stacji wodociagowej w Nowym Dabiu

Ogłoszenie (86kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (72kB) pdf

SIWZ (698kB) pdf

W SIWZ:
 
Jest:


Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Powinno być:


Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 

załącznik_nr_1 (36kB) word

załącznik_nr_2 (139kB) pdf

załącznik_nr_3 (43kB) word

załącznik_nr_4 (43kB) word

załącznik_nr_5 (54kB) word

załącznik_nr_6 (200kB) pdf

załącznik_nr_7 (265kB) pdf

załącznik_nr_8 (1613kB) pdf

załącznik_nr_9 (189kB) pdf

załącznik_nr_10 (790kB) pdf

załącznik_nr_11 (7316kB) zip

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pyt1: Prosimy o podanie wydajności sprężarek, sprężarki głównej i zapasowej,

Odp: w pkt. 1.9.1.dokumentacji jest obliczona ilość powietrza -jeżeli, przez zapisy o równoznaczności
urządzeń, potencjalny Wykonawca zamierza zmieniać urządzenia, - a z tego wynika, że tak, to może a nawet
musi dokonać swoich doborów - sprężarka musi być bezolejowa lljfWydajność musi zapewniać zapotrzebowanie na
procesy technologiczne + procesy sterowania (jest zaprojektowane sterowanie pneumatyczne). W przypadku
zamiany Wykonawcy na sterowanie elektroniczne wydajność powinna być zredukowana

2. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast zaworów membranowych PVC z siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania, przepustnice firmy Socla z siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania?

 

Odpowiedź:

Nie

 

3. Pytanie:

Czy wycenie podlega szafa sterująca filtrów SSF? Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca w kosztorysie w którym należy umieścić nakłady na montaż w/w szafy oraz o przekazanie schematów elektrycznych szafy.

 

Odpowiedź:

Tak, podlega wycenie i zgodnie z opisem w przedmiarze winien być uwzględniony np. w pkt. 2 lub 3. Ze względu na różne rozwiązania, stosowane przez firmy wykonujące SUW, posłużono się technologicznie integralnymi rozwiązaniami potencjalnego Dostawcy. W przypadku wyboru innego Dostawcy sterowanie procesem jest dostosowane indywidualnie, lecz pod warunkiem, że urządzenia i sposób sterowania muszą być równoważne do układu projektowanego i wiąże się to z wykonaniem roboczej części projektu, który musi być uzgodniony z autorem technologii. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót, jako wynik całości robót budowlanych, technologicznych, montażowych, rozruchowych etc. który może samoistnie spełniać funkcję  techniczną wraz z uzyskaniem przewidywanych przez projekt parametrów fizykochemicznych i technicznych.

 

4. Pytanie:      

Czy wycenie podlega centralna szafa sterująca CSS? Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca w kosztorysie w którym należy umieścić nakłady na montaż w/w szafy oraz o przekazanie schematów elektrycznych szafy.

 

Odpowiedź:

Tak, podlega wycenie i jest elementem integralnym procesu technologicznego. Wykonawca powinien przyjąć powyższe koszty w cenie montażu urządzeń z automatyką, uruchomieniem i szkoleniem dla elementów technologicznych. Ze względu na różne rozwiązania, stosowane przez firmy wykonujące SUW, posłużono się technologicznie integralnymi rozwiązaniami  potencjalnego Dostawcy. W przypadku wyboru innego Dostawcy sterowanie procesem jest dostosowane indywidualnie lecz pod warunkiem, że urządzenia i sposób sterowania muszą być równoważne do układu projektowanego i wiąże się to z wykonaniem roboczej części projektu, który musi być uzgodniony z autorem technologii. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót jako wynik całości robót budowlanych, technologicznych, montażowych, rozruchowych etc. który może samoistnie spełniać funkcję  techniczną wraz z uzyskaniem przewidywanych przez projekt parametrów fizykochemicznych i technicznych.

 

5. Pytanie:      

Czy wycenie podlega rozdzielnia główna RG? Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca w kosztorysie w którym należy umieścić nakłady na montaż w/w szafy oraz o przekazanie schematów elektrycznych szafy.

 

Odpowiedź:

Nie podlega

 

 

 

6. Pytanie:      

Czy wycenie podlega układ zasilająco-sterownicze dla pomp głębinowych UZS.4? Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca w kosztorysie w którym należy umieścić nakłady na montaż w/w szafy oraz o przekazanie schematów elektrycznych szafy.

 

Odpowiedź:

Tak, podlega wycenie i jest elementem integralnym procesu technologicznego. Wykonawca powinien przyjąć powyższe koszty w cenie montażu urządzeń z automatyką, uruchomieniem i szkoleniem dla elementów technologicznych ( np w pkt. 161, 162). Ze względu na różne rozwiązania, stosowane przez firmy wykonujące SUW, posłużono się technologicznie integralnymi rozwiązaniami  potencjalnego Dostawcy. W przypadku wyboru innego Dostawcy sterowanie procesem jest dostosowane indywidualnie lecz pod warunkiem, że urządzenia i sposób sterowania muszą być równoważne do układu projektowanego i wiąże się to z wykonaniem roboczej części projektu, który musi być uzgodniony z autorem technologii. Wykonawca zobowiązany  będzie do wykonania robót jako wynik całości robót budowlanych, technologicznych, montażowych, rozruchowych etc. który może samoistnie spełniać funkcję  techniczną wraz z uzyskaniem przewidywanych przez projekt parametrów technicznych.

 

7. Pytanie:     

Brak jest w kosztorysie nakładów na ułożenie kabli zasilających i sterowniczych urządzeń:

zestaw hydroforowy

pompa płuczna

sprężarki

dmuchawa

zestaw dozowania nadmanganianu potasu

pompy głębinowej

zasuw w komorze zasuw

wodomierze

pomiaru poziomów

 Ułożenie w/w kabli jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania stacji. Prosimy o określenie kto jest odpowiedzialny za podłączenie w/w urządzeń. Jeżeli należy ułożyć kable technologiczne prosimy o przekazanie przedmiarów na w/w roboty.

 

Odpowiedź:

Powyższe elementy podlegają wycenie i są  integralnymi elementami procesu technologicznego. Wykonawca powinien przyjąć powyższe koszty w cenie montażu urządzeń z automatyką, uruchomieniem i szkoleniem dla elementów technologicznych. Ze względu na różne rozwiązania, stosowane przez firmy wykonujące SUW, posłużono się technologicznie integralnymi rozwiązaniami  potencjalnego Dostawcy. W przypadku wyboru innego Dostawcy sterowanie procesem jest dostosowane indywidualnie, lecz pod warunkiem, że urządzenia i sposób sterowania muszą być równoważne do układu projektowanego i może się wiązać z wykonaniem roboczej części projektu, który musi być uzgodniony z autorem technologii. Wykonawca sam stwierdza, że powyższe kable są niezbędne do funkcjonowania stacji i jest zobowiązany  do wykonania robót jako wynik całości robót budowlanych, technologicznych, montażowych, rozruchowych etc. który może samoistnie spełniać funkcję  techniczną wraz z uzyskaniem przewidywanych przez projekt parametrów fizykochemicznych i technicznych SUW.

 metryczka


Wytworzył: Adrian Lubiszewski (19 sierpnia 2011)
Opublikował: Artur Koliński (19 sierpnia 2011, 13:51:14)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (1 września 2011, 13:56:17)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3567