Przetarg nieograniczony na : REMONT ISTNIEJACEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W NOWYM DABIU

Ogłoszenie (92kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (79kB) pdf


SIWZ (806kB) pdf

załącznik_nr_1 (73kB) pdf

załącznik_nr_2 (138kB) pdf

załącznik_nr_3 (56kB) pdf

załącznik_nr_4 (56kB) pdf

załącznik_nr_5 (63kB) pdf

załącznik_nr_6 (221kB) pdf

załącznik_nr_6_rysunki (2703kB) zip

załącznik_nr_7 (87kB) pdf

załącznik_nr_8 (464kB) pdf

załącznik_nr_9 (200kB) pdf

załącznik_nr_9_rysunki (4145kB) zip

załącznik_nr_10 (120kB) pdf

załącznik_nr_9_rysunki (4145kB) zip

załącznik_nr_10 (120kB) pdf

załącznik_nr_11 (1613kB) pdf

załącznik_nr_12 (303kB) pdf

załącznik_nr_12_rysunki (3426kB) zip

załącznik_nr_13 (201kB) pdf

załącznik_nr_14 (189kB) pdf

załącznik_nr_15 (790kB) pdf


Zmiana w dokumentacji przetargowej (28kB) word


Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Remont istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu
znak sprawy: IBP.271.16.2011
 
 
1.
Pytanie:
W materiałach przetargowych Zamawiający określił urządzenia podając typ i jednocześnie wskazał na ich producentów. Takie postępowanie nie jest zgodne z art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” chyba, że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzeń jedynie wskazanie na jego wielkość i parametry jakimi ma on odpowiadać. Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów aniżeli określonych w projekcie.
 
Odpowiedź:
Rozdział 2 pkt 5 SIWZ wyjaśnia zaistniałą sytuację.
 
2.
Pytanie:
W opisie technicznym branży elektrycznej – punkt 2 zawarto uwagę:
„Instalacja automatyki dla stacji uzdatniania wody wg oddzielnej dokumentacji AKPiA”
Dokumentacja taka nie została dołączona do dokumentów ogłoszonych na stronie internetowej BIP Gminy Łabiszyn, nie ma również kosztorysu dla tej instalacji.
 
Odpowiedź:
Ze względu na różne rozwiązania, stosowane przez firmy wykonujące SUW dokładny opis systemu sterowania musi zostać przygotowany wg projektu automatyki dostawcy urządzeń.  Urządzenia i sposób sterowania muszą być równoważne, ale wiąże się to z wykonaniem roboczej części projektu, który musi być uzgodniony z autorem technologii.
Formą wynagrodzenia przewidzianą w zamówieniu jest forma ryczałtowa. Zgodnie z rozdziałem 12 SIWZ i ryczałtową formą wynagrodzenia, przedmiary stanowią tylko i wyłącznie formę uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Jeżeli wykonawca uważa, że w kosztorysie ofertowym należy ująć dodatkowe pozycje ma do tego prawo. 
 
3.
Pytanie:
Zamawiający określił warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia polegający na wykonaniu, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na: remoncie stacji uzdatniania wody.
Czy Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek udziału, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody?
 
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału, jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch robót polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody.
 
 
4.
Pytanie:
Wnosimy o zmianę zapisu we Wzorze umowy na wykonanie robót – zał nr 2, par. 8 punkt 1 b), poprzez zmianę sformułowania „opóźnienie” na „zwłoka”.
Zapis w dotychczasowej formule powoduje, iż Wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o roboty budowlane, w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy. Jest to zapis krzywdzący dla Wykonawcy i stawiający go w podporządkowanej pozycji w stosunku do zamawiającego niezależnie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy w terminie.
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmieni zapis we wzorze umowy – zał nr 2, par. 8 punkt 1 b) z sformułowania „opóźnienie” na „zwłoka”.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Adrian Lubiszewski (28 lipca 2011)
Opublikował: Artur Koliński (28 lipca 2011, 14:29:54)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (5 sierpnia 2011, 12:38:19)
Zmieniono: dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4429