Przetarg nieograniczony na: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłat wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytułu pożyczek i kredytów


Ogłoszenie (75kB) pdf

SIWZ (145kB) word
SIWZ - poprawiony (145kB) word

załącznik nr1 (40kB) word


UWAGA!!
I.                  Dodano poprawioną SIWZ w Rozdziale 1 pkt. 2 uległy zmianie terminy spłat kredytu:
Poz. 1 termin spłaty z dnia 28.02.2012 na 29.02.2012
Poz. 13.  Termin spłaty z dnia 28.02.2015 na 27.02.2015
Poz. 16 termin spłaty z dnia 31.10.2015 na 30.10.2015
Poz. 17 termin spłaty z dnia 28.02.2016 na 29.02.2016
Poz. 18 termin z dnia 30.04.2016 na 29.04.2016
Poz. 19. Termin z dia 31.07.2016 na 29.07.2016
II.                Na podstawie zmian w SIWZ zmiany te zostaną wprowadzone także w załączniku nr 6 do SIWZ. -  załącznik_nr_6_poprawiony
III.              Dodano poprawiony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ
Zmianie uległy następujące pozycje:
- W kolumnie IV:
 Poz.46 zmianie uległy dni zadłużenia z 27 na 28;
Poz. 55 uległy zmianie dni zadłużenia z 30 na 31;
Poz. 58 uległy zmianie dni zadłużenia z 30 na 31;
Poprawiony formularz cenowy jest załącznikiem obowiązującym, przy składaniu ofert należy złożyć -  załącznik_nr_ 2_poprawiony. 
załącznik nr2 poprawiony (107kB) word
załącznik nr3 (28kB) word
załącznik nr4 (26kB) word
załącznik nr5 (26kB) word
załącznik nr6 (40kB) word
załącznik nr6 poprawiony (40kB) word
Uchwała (142kB) pdf
Opinia RIO (189kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adrian Lubiszewski (11 kwietnia 2011)
Opublikował: Artur Koliński (11 kwietnia 2011, 15:13:16)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (13 kwietnia 2011, 13:23:33)
Zmieniono: poprawiono pomyłki pisarskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7684