Urząd Miejski w Łabiszynie ogłasza przetarg na: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Rynek I i Nowy Rynek II w Łabiszynie"

Ogłoszenie plik.doc (227kB) word

Wszystkie niezbędne dokumentu znajdują się w folderze skompresowanym "dokumenty.zip", który został zamieszczony poniżej.

Dokumenty dokumenty.zip (1866kB) zip

Dodatkowo załączamy opis techniczny na życzenie oferenta (opis techniczny jest składową częścią dokumentacji projektowej, która w całości jest do wglądu u zamawiającego)  plik2.doc (98kB) word

Odpowiedzi na pytania oferentów plik1.doc (72kB) word - uaktualniono 19.09.2008 o godz. 12:00

UWAGA! Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia!

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 5 zamawiający wprowadza zapis zmieniający w pozycji IX punkt 1 podpunkt J: w miejsce zapisu "Dowód wniesienia wadium 1% wartości I etapu", wprowadza się zapis "Dowód wniesienia wadium o wartości 20000  złotych w formach określonych w art. 45 ust. 6-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych".

W przypadku wniesienia wadium w gotówce - nr konta zamawiającego: 78 8181 0000 0015 0024 2000 0009, BS "Pałuki" Żnin odział Łabiszyn.

 

UWAGA! Sprostowanie omyłki pisarskiej w SIWZ w "Termin wykonania I części zamówienia do 30.11.2009r" powinno być: "Termin wykonania I części zamówienia do 30.11.2008r."

metryczka


Wytworzył: argonet 3 (1 września 2008)
Opublikował: Bartosz Czyżewski (1 września 2008, 15:23:34)

Ostatnia zmiana: Bartosz Czyżewski (19 września 2008, 11:42:32)
Zmieniono: udzielono odpowiedzi na kolejne pytania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3203