OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA „DOSTAWA ELEMENTÓW WIBROPRASOWANYCH NA TEREN MIASTA ŁABISZYNA”

Łabiszyn, dnia 22.01.2008r.


  Znak: ZP/1/341/U/1/08


 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
„DOSTAWA ELEMENTÓW WIBROPRASOWANYCH
 NA TEREN  MIASTA ŁABISZYNA”


 
     Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Burmistrz Łabiszyna, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na; „Dostawę elementów wibroprasowanych na teren miasta Łabiszyna”, rozpatrzenia, oceny i porównania ofert na posiedzeniu komisji  w dniu 22.01.2008r. oraz zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przetargu  w dniu 22.01.2008 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez – „ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ”TERRAZZO” mgr inż. Jacek Kulupa  Kąkolewice Dz. Nr 60 Oddział Budzyń z siedzibą przy ul. os. Cechowe 15,  64-840 Budzyń, 
 
Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na : „Dostawę elementów wibroprasowanych na teren miasta Łabiszyna”, która uzyskała maksymalną ocenę t.j. 10 pkt. 
Wg. kryterium oceny ofert,
cena - waga  100%
maksymalna ocena punktowa – 10 pkt.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: argonet 3 (22 stycznia 2008)
Opublikował: Bartosz Czyżewski (22 stycznia 2008, 14:36:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3069