Informacja znak: ROŚ.6220.11.9.2021.LD z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu na terenie dz. nr ew. 57/3, 57/4, 60/3 i 60/4, obręb Wielki Sosnowiec, gm. Łabiszyn, pow. żniński” i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 30-dniowym terminie na możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie - udział społeczeństwa.

obwieszczenie (548kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Łabiszyna (19 sierpnia 2021)
Opublikował: Lidia Dąbkowska (27 sierpnia 2021, 11:26:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1629