Informacja o wydanej decyzji z dnia 08 czerwca 2020 r. znak sprawy: ROŚ.6220.7.2019.DP

Ogłoszenie o podaniu do publicznej waidomości informacji, iż w dniu 08 czerwca 2020 r. została wydana przez Burmistrz Łabiszyna decyzja znak: ROŚ.6220.7.12.2019.LD stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 301, obręb Łabiszyn-Wieś, gmina Łabiszyn.

informacja (436kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Łabiszyna (8 czerwca 2020)
Opublikował: Lidia Dąbkowska (8 czerwca 2020, 17:06:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794