Obwieszczenie Burmistrza z dnia 28 grudnia 2004 r.


 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 28.12.2004 r.

 Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się o wydaniu w dniu 28.12.2004 r. decyzji znak 7330/4/04
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej i linii kablowj NN,  na terenie  działek nr : 9/2, 10, 19/1, 19/3 położonych w miejscowości Oporówek,  gm. Łabiszyn.

Na podstawie art. 10 oraz w związku z art. 50 K.P.A. zawiadamia
się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Łabiszynie, pokój nr 12 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zawieszono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
w dniu 28.12.2004 r.,

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (28 grudnia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (28 grudnia 2004, 16:08:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3030