Obwieszczenie Burmistrza w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 2.12.2004r.
 

Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Działu Inwestycyjno-Budowlanego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie z siedzibą  przy ul. Plac 1000-lecia 1,  z dnia 2.12.2004 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu wiejskiego w miejscowościach ; Wyręba, Ostatkowo, Klotyldowo, Smerzyn, gm. Łabiszyn  na terenie działek położonych w ; wg. załącznika.

Na podstawie art. 10 oraz w związku z art. 50 K.P.A. zawiadamia
się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego 
 w Łabiszynie, pokój nr 12 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 załącznik plik.doc (109kB) word

                                                                                    BURMISTRZ ŁABISZYNA
                                                                                                            
   mgr Jacek Idzi KaczmarekNiniejsze obwieszczenie zamieszczono
na tablicy ogłoszeń oraz BIP Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
w dniu 2.12.2004r.

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (2 grudnia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (2 grudnia 2004, 14:15:30)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (8 grudnia 2004, 14:46:04)
Zmieniono: poprawiono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3277