Umorzone zaległości podatkowe od 2004.01.01 do 2004.03.30.

Wywieszono zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych (Dz.U. nr 15 z 2003r.,poz. 148 z późn.zm)

 

 

Podatnicy podatku rolnego i leśnego,  którym w okresie od 1 stycznia

2004 r. do 30 marca 2004 r. umorzono zaległości podatkowe.

 

 

 

Lp.     Imię i nazwisko      wysokość umorzenia         przyczyny umorzenia

 

 

1. Świder Baldomira          148,40 zł                 w  sytuacji życiowej podatnika
                                                                         wystąpiły okoliczności, które 

                                                                         można określić jako zagrażające

                                                                         jego egzystencji               

 

2. Piechowicz Zdzisław       725,20 zł                w sytuacji życiowej podatnika

                                                                        wystąpiły okoliczności znacznie

                                                                        obniżające zdolności płatnicze

 

                                                               

3. Skierlik Julian                 284,10 zł                w sytuacji życiowej podatnika

                                                                        wystąpiły okoliczności znacznie

                                                                        obniżające zdolności płatnicze

                                                                

 

 

                                        

Łabiszyn, dnia 7 kwiecień 2004 r.

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (8 kwietnia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (8 kwietnia 2004, 13:42:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3986