Przedsiębiorcy-umorzone zaległości podatkowe.


Wywieszono zgodnie z art. 16 a ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr  15 z  2003 r.,  poz. 148 z  późn. zm.)

 

 

 

         Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym  w okresie

      od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

umorzono zaległości  podatkowe

 

Lp.

Imię i nazwisko

Wysokość umorzenia

Przyczyny umorzenia

1.

Sam.Pub.Zakład Opieki Zdrowotnej

10.471,80

Trudna sytuacja służby zdrowia

2.

Spółdzielnia Usług Rolniczych Ojrzanowo

1.712,16

Spółdzielnia uległa likwidacji

3.

Koczorowski  Ryszard

243,30

Uzyskiwanie niskich dochodów z prowadzonej działalności

4.

Bujewski Grzegorz

542,00

W wypadku drogowym uszkodził samochód i nie mógł zarobkować

5.

Zawadzki Krzysztof

1.449,80

Uległ wypadkowi samochodowemu i nie może zarobkować

6.

Bartoszak Henryk

1.150,55

Trudna sytuacja finansowa spowodowana brakiem zleceń, a także nie regulowanie zaległości przez dłużników

 


 Łabiszyn, 31 grudzień 2003 r. 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (13 stycznia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (13 stycznia 2004, 11:37:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3659