Podatek rolny i leśny-zaległości podatkowe.


Wywieszono zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych (Dz.U. nr 15  z 2003 r., poz. 148 z  późn. zm)

 

 

Podatnicy podatku rolnego i leśnego,  którym w okresie

od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. umorzono

zaległości podatkowe

 

 

 

 Lp. Imię i nazwisko   wysokość umorzenia    przyczyny umorzenia

 

 

1.Gwit Andrzej              109,00 zł         w  sytuacji życiowej podatnika                                                                                                                                                

                                                               wystąpiły okoliczności znacznie

                                                               obniżające zdolności płatnicze     

                                                             

 

 

2. Kudłacik Piotr            103,00 zł        w sytuacji życiowej podatnika

                                                              wystąpiły okoliczności znacznie

                                                              obniżające zdolności płatniczych

                                                                

 

3.Kłysz Stanisław          152,04 zł        w sytuacji życiowej podatnika

                                                              wystąpiły okoliczności znacznie

                                                              obniżające zdolności płatnicze

                                                               

 

4.Rudnicka Anna           231,20 zł        w sytuacji życiowej podatnika

                                                              wystąpiły okoliczności znacznie

                                                              obniżające zdolności płatnicze

 

5.Kujawa Helena           431,50 zł       w  sytuacji życiowej podatnika

                                                             wystąpiły okoliczności znacznie

                                                             obniżające zdolności płatnicze                                

                                                                                                                                         

 

9.Byczyński Lech         441,10       w sytuacji życiowej podatnika wystąpiły

                                                            okoliczności, które można określić jako

                                                            zagrażające jego egzystencji

 

 

                                                          

 

 10.Sęk Barbara              659,30          w sytuacji życiowej podatniczki wystąpiły

                                                           okoliczności znacznie obniżające 

                                                           zdolności płatnicze

 

11.Gburczyk Zbigniew   203,50         w sytuacji życiowej podatnika wystąpiły

                                                            okoliczności znacznie obniżające

                                                             zdolności płatnicze

 

12.Piechowicz Zdzisław 336,40         w gospodarstwie zaistniało zdarzenie

                                                            losowe obniżające zdolności płatnicze

                                                            podatnika

 

13.Kruszyńska Bożena   147,00         w gospodarstwie wystąpiły okoliczności,

                                                            które okresowo obniżyły zdolności

                                                            płatnicze podatnika

 

14.Roś Stanisław            236,90        w gospodarstwie nastąpiło znaczne

                                                           obniżenie zdolności płatniczych

                                                            spowodowanych wyjątkowym

                                                            zdarzeniem losowym

 

15.Moskal Henryka         744,50       w sytuacji życiowej podatnika wystąpiły

                                                           okoliczności, które można określić jako

                                                           zagrażające jego egzystencji

 

16.Gałgański Tadeusz     181,35       w gospodarstwie nastąpiło znaczne

                                                           obniżenie zdolności płatniczych

                                                           spowodowanych zdarzeniem losowym

 

17.Słowik Stanisław       185,55       w gospodarstwie wystąpiły okoliczności,

                                                          które można określić jako ważny interes

                                                          podatnika

 

18.Cabała Stanisław       200,50       w sytuacji podatnika wystąpiły

                                                          okoliczności okresowo obniżające jego

                                                          zdolności płatnicze, które można określić

                                                          jako ważny interes podatnika

 

19.Jeszkowski Ireneusz   159,75      znaczne obniżenie zdolności płatniczych

                                                         spowodowane wyjątkowym zdarzeniem

                                                         losowym

 20.Dyl Mieczysław     2.000,00     w gospodarstwie podatnika wystąpiły

                                                        okoliczności obniżające znacznie jego

                                                        zdolności płatnicze

 

 

21.Gałgański Tadeusz   181,10     w sytuacji życiowej podatnika wystąpiły

                                                      okoliczności, które można określić jako

                                                      zagrażające jego egzystencji

 

22.Czuba Wacław        103,80      w gospodarstwie podatnika zaistniało

                                                      zdarzenie losowe obniżające jego zdolności

                                                      płatnicze

 

23.Zieliński Tomasz   135,90      w gospodarstwie podatnika zaistniało

                                                      zdarzenie losowe obniżające jego zdolności

                                                      płatnicze

 

24.Bojko Andrzej       100,80      w gospodarstwie wystąpiły okoliczności, które

                                                     można określić jako ważny interes podatnika

 

25.Szymczak Jerzy     110,00      w sytuacji życiowej podatnika wystąpiły

                                                     okoliczności znacznie obniżające jego

                                                      zdolności płatnicze

 

26.Rudnicka Anna     138,70      w sytuacji życiowej podatnika wystąpiły

                                                    okoliczności znacznie obniżające jego

                                                    zdolności płatnicze

 

27. Kalaczyńska Krystyna 156,10   w sytuacji życiowej podatniczki nastąpiło

                                                         wyjątkowe zdarzenie losowe

 

28.Rydz Ludmiła          160,70        w gospodarstwie  wystąpiły okoliczności,

                                                         które można określić jako ważny interes 

                                                         podatnika

 

29.Dąbkowski Roman  101,30       w gospodarstwie nastąpiło wyjątkowe

                                                        zdarzenie losowe, znacznie obniżające

                                                        zdolność płatniczą podatnika

 

30.Głowski Stefan        103,10       w sytuacji życiowej podatnika wystąpiły

                                                        okoliczności znacznie obniżające zdolności

                                                         płatnicze 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (13 stycznia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (13 stycznia 2004, 10:06:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4958