Zadania zlecone

 

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Do najważniejszych należy zaliczyć w szczególności :


 1.  organizacji,przygotowania i przeprowadzenia wyborów
      powszechnych i referendum,
 2.  ewidencji ludności,
 3.  dowodów osobistych,
 4.  obronności kraju,
 5.  zarządzania kryzysowego,
 6.  aktów stanu cywilnego,
 7.  grobownictwa wojennego,
 8.  spraw wojskowych i ogólnoobronnych,
 9.  ewidencja działalności gospodarczej,
10. realizacja niektórych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej,

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (18 lipca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (18 lipca 2003, 09:06:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8333