Wybory do Izb Rolniczych 2023


Informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych rozpisała wybory do walnych zgromadzeń  izb rolniczych na dzień 24 września 2023r.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się osób chętnych do pracy w okręgowej komisji wyborczej – 5 osób z terenu gminy Łabiszyn. 

Jednocześnie informuję, że kandydat do komisji powinien posiadać bierne prawo wyborcze w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej, a udział w pracach komisji wyklucza go z możliwości ubiegania się o mandat radnego powiatowego izby rolniczej.  

Członkowie komisji otrzymają diety w wysokości 200 zł brutto dla każdego z członków komisji i 300 zł  dla przewodniczącego.

Kandydaci do pracy w komisji mogą zgłaszać się do:

Biura Powiatowego Izby 
ul. 700-lecia 34
88 – 400 Żnin

w terminie do 7 sierpnia 2023r.  

Formularz zgłoszenia dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac 1000 lecia 1, 89-210 Łabiszyn, biuro nr 14 (sekretariat). 
Więcej informacji na temat wyborów na stronie www.kpir.pl.

Formularz zgłoszenia kandydata na członka okręgowej komisji wyborczej (12kB) word

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (12kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Marlena Szafrańska (26 lipca 2023)
Opublikował: Artur Koliński (26 lipca 2023, 13:34:45)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (26 lipca 2023, 13:41:08)
Zmieniono: dodano załaczniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 935