Ogłoszenie dot.: Konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Łabiszyn

inofmracja o wyniku konkursu (64kB) pdf
ogłoszenie konkursu na agenta emisji obligacji (515kB) pdf
załącznik nr 1 (38kB) word
załącznik nr 2 (38kB) word
załącznik nr 3 (805kB) pdf
załącznik nr 4 (1331kB) pdf
załącznik nr 5 (16109kB) pdf
załącznik nr 6 (6056kB) pdf
załącznik nr 6a (3910kB) pdf
załącznik nr 7 (2549kB) pdf
załącznik nr 8 (3276kB) pdf
załącznik nr 9 (2645kB) pdf
załącznik nr 10 (23kB) pdf

UWAGA!
W dniu:
- 09.09.2020 Dodano:
a) pokaż - uchwałę nr XVII/133/20 z dnia 2 września 2020 w sprawie zmian w budżecie
b) pokaż - Uchwałę nr XVII/134/20 z dnia 2 września 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028

- 11.09.2020 dodano:
a) odpowiedzi (152kB) pdf - odpowiedzi na pytania oferentów
b) RB_Z_IIkw2020 (448kB) pdf - Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2020
c) opiniaRIO_20_S_2020 (676kB) pdf - Uchwała nr 20/S/2020z 17.04.2020r. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

- 17.09.2020 dodano:
w odpowiedzi na pytanie Agenta zainteresowanego wzięciem udziału w konkursie, poniżej załączamy dane finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie za rok 2019 i 2020:
a) zarządzenie_120_13_2020 -zarządzenie Burmistrza Łabiszyna nr 120.13.2020 z 25.03.2020 (str. 19, 28 i 29 zarządzenia)
b) zarzadzenie_120_43_2020 - zarządzenie Burmistrza Łabiszyna nr 120.43.2020 z 24.08.2020 (str. 17, 27 i 28 zarządzenia)

- 21.09.2020 dodano:w odpowiedzi na pytania Agenta:
a) Pytanie: Czy Gmina posiada udział lub akcje w innych podmiotach. Jeżeli tak to w jakich podmiotach i w jakiej wysokości.Odpowiedź: nie posiada

b) Pytanie: Proszę o udostępnienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.
Odpowiedź: zarzadzenie_120_13_2020 - zarządzenie nr 120.13.2020 z 25.03.2020r. (str. 34 - 40)

c) Pytanie: Proszę o udostępnienie ostatniego WPF z dnia 02.09.2020 zawierającego dane z wykonania 2017r. 2018r. 2019r.
Odpowiedź: WPF (681kB) pdf - - WPF

- 23.09.2020 dodano:
a) Pytanie: W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie ofert na wybór Agenta emisji obligacji Gminy Łabiszyn zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty drogą elektroniczną an adres e-mail.

Odpowiedź (zmiana z 24.09.2020):
W związku z występowaniem na terenie Polski stanu epidemii i związanymi z tym ograniczeniami Organizator Konkursu zmienia stanowisko i wyraża zgodę na złożenie oferty drogą elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:
skarbnik@labiszyn.pl
tytuł: Obligacje 2020 - oferta


- 28.09.2020 dodano:
Pytanie: Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty na wzorze oferenta, w którym zostaną opisane funkcje zgodnie z aktualnym stanem prawnym (organizatora emisji, agenta emisji, agenta płatnicznego i agenta dokumentacyjnego) gdyż agent emisji, zgodnie z aktualnym stanem prawnym jest jedynie odpowiedzialny za rejestrację obligacji w KDPW.

Odpowiedź: Emitent nie dopuszcza złożenia oferty na wzorze oferenta.
W związku ze zmianami prawa w nawiązaniu do załącznika nr 1 do ogłoszenia, Oferent "(...) oferuje realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem Agenta(...)"
Emitent wyjaśnia że: mówią o świadczeniu kompleksowej usługi, ma na myśli podmiot uprawniony do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji i wszystkich czynności z nim związanych. Kwoty zawarte w formularzu ofertowym powinny zawierać wszystkie elementy mające wpływ na zaoferowaną cenę.

metryczka


Wytworzył: Patryk Maciejewski (8 września 2020)
Opublikował: Adrian Lubiszewski (8 września 2020, 10:59:15)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (8 października 2020, 11:33:05)
Zmieniono: dodano protokół z otwarcia ofert wraz z informacją o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2035