Zadania i kompetencje burmistrza

    Zadania i kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy :

 

 1.  Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.
 2. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Burmistrz wykonuje  uchwały Rady Miejskiej  i zadania określone  przepisami prawa.
 4. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
 
 - przygotowanie projektów uchwał,
 - określenie sposobu wykonywania uchwał,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym ,
 - wykonywanie budżetu gminy,
 -zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 5.  W realizacji zadań Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.
 6. Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach  z zakresu  administracji publicznej , jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej .
 7. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy  oraz  zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników  urzędu  oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (2 lipca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (2 lipca 2003, 08:39:05)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (2 lipca 2003, 09:09:32)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18479