Zawiadomienie zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie odbędzie się w dniu 06 grudnia 2023r. (środa), o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia l,

Zawiadomienie.pdf (488kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn.pdf (5691kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.pdf (4955kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (855kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (1154kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.pdf (532kB) pdf

6.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia.pdf (789kB) pdf

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.pdf (588kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.pdf (559kB) pdf

9. Projekt uchwały uchwały w sprawie odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabiszyn.pdf (292kB) pdf

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy.pdf (614kB) pdf

10a. Zał. do uchwały nr 10 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.pdf (421kB) pdf

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi.pdf (3090kB) pdf

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (557kB) pdf

12a. Zał. 1 do uchwały Gminn Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Program 2024-2025.pdf (549kB) pdf

12b. Zał. 2 do uchwały Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Preliminarz 2024-2025.pdf (254kB) pdf

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody tzw. alei lipowej.pdf (320kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Teresa Paliwoda (28 listopada 2023)
Opublikował: Artur Koliński (28 listopada 2023, 14:52:10)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (29 listopada 2023, 14:53:44)
Zmieniono: dodano projekty uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 295