Zawiadomienie Zawiadamiam, że XLVI sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie odbędzie sie w dniu 25 października 2023r.

Zawiadomienie o Sesji - porządek obrad.pdf (459kB) pdf

1. Projekt uchwały - zmiany w budżecie.pdf (6142kB) pdf

2. Projekt uchwały - zmiany w WPF.pdf (4652kB) pdf

3. Projekt uchwały - powierzenie Burmistrzowi Łabiszyna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publ..pdf (502kB) pdf

4. Projekt uchwały - zmiana uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Miejski Zespół Oświaty.pdf (564kB) pdf

5. Projekt uchwały - zmiana uchwały w sprawie nadania statutu MZO.pdf (1650kB) pdf

6. Projekt uchwały - przyjęcie planu nadzoru nad Gminnym Żłobkiem w Łabiszynie.pdf (976kB) pdf

7. Projekt uchwały - ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku.pdf (558kB) pdf

8. Projekt uchwały - program naprawczy SP ZOZ.pdf (455kB) pdf
Zała. do uchw. 8 - Program naprawczy SP ZOZ.pdf (11820kB) pdf

9. Projekt uchwały - zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.pdf (749kB) pdf

10. Projekt uchwały - powołanie Komisji Skrutacyjnej.pdf (461kB) pdf

11. Projekt uchwały - wybór ławników.pdf (455kB) pdf

12. Projekt uchwały - zmiena uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (545kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Teresa Paliwoda (17 października 2023)
Opublikował: Artur Koliński (18 października 2023, 13:29:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 590