Wykaz petycji

Wykaz petycji

PETYCJA o podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Nadrzecznej w Łabiszynie.

Odwzorowanie: Data złożenia:   29.02.2024Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana:Marcin CięgoturaSposób załatwienia petycji: [...]

Petycja w sprawie wydatkowania środków publicznych

Odwzorowanie: Data złożenia:   17.07.2023Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana:wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa  w [...]

Petycja w sprawie drogi

Odwzorowanie:  Data złożenia:  17.01.2023  Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana : wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której [...]

Petycja o budowę drogi asfaltowej i oświetlenia w Ojrzanowie

Odwzorowanie:  Data złożenia:  23.08.2022  Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana : wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której [...]

PETYCJA - w sprawie likwidacji poradni k w Łabiszynie.

Odwzorowanie:  Data złożenia:    30.12.2021Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana : wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o [...]

PETYCJA - w sprawie montażu oświetlenia w miejscowości Władysławowo

Odwzorowanie:   Data złożenia:    26.01.2021  Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana : wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem [...]

Petycja o budowę drogi w Wielkim Sosnowcu

Petycja o budowę drogi w Wielkim SosnowcuOdwzorowanie:     Data złożenia:    03.08.2020    Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie [...]

Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"

Odwzorowanie:      Data złożenia:         07.03.2019Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana [...]

Petycja dotycząca portalu Mikroporady

Odwzorowanie:      Data złożenia:         22.07.2019Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest [...]

Petycja w sprawie wsparcia inicjatywy społecznej polegającej na rozbudowie sieci gazociągu.

Petycja w sprawie wsparcia inicjatywy społecznej polegającej na rozbudowie sieci gazociągu.Odwzorowanie:      Data złożenia:         11.03.2019Imię i nazwisko/nazwa [...]

Petycja w sprawie wybudowania sieci wodociągowej w Nowym Dąbiu

Petycja dotycząca budowy sieci wodociągowej w Nowym DąbiuOdwzorowanie:      Data złożenia:         18.02.2019Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub [...]

Petycja dotycząca kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Odwzorowanie:       Data złożenia:         28.12.2017Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana :Osoba Prawna - [...]

Petycja w sprawie ulicy żwirowej

Petycja w sprawie ulicy ŻwirowejOdwzorowanie:      Data złożenia:         22.11.2017Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest [...]

Petycja w sprawie poprawy przejścia dla pieszych na ulicy Żnińskiej i informacja dla UM w Łabiszynie o społecznym poparciu działań na rzecz poprawy innych, wadliwych przejść, przyjętej w dniu 12.11.2014

Petycja w sprawie poprawy przejścia dla pieszych na ulicy Żnińskiej i informacja dla UM w Łabiszynie o społecznym poparciu działań na rzecz poprawy innych, wadliwych przejść, przyjętej w dniu 12.11.2014"Odwzorowanie:       [...]

Petycja w sprawie przystąpienia do programu "Wzorowa łazienka"

Petycja w sprawie przystąpienia do programu "Wzorowa Łazienka".Odwzorowanie:       Data złożenia:         14.09.2017Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w [...]

Petycja dotycząca kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Petycja dotycząca kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołachOdwzorowanie:       Data złożenia:         31-08-2017Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub [...]

metryczka