Informacja dot. zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja dot. zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 10 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie, ustnie  (do protokołu), telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy,

- oświadczenie wyborcy o wpisaniu do rejestru wyborców Gminy Łabiszyn,

- oznaczenie wyborów,

- wskazanie adresu na który ma być wysłany pakiet lub deklaracja osobistego odbioru pakietu

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane również za pośrednictwem zwykłej poczty elektronicznej - zwykły e-mail (bez konieczności opatrzenia podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E- puap ). 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem do głosowania nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet do głosowania nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

metryczka


Wytworzył: Marlena Bujak (30 września 2015)
Opublikował: Artur Koliński (30 września 2015, 11:48:49)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (5 października 2015, 10:46:50)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959