sprzedaż w drodze negocjacji-działek budowlanych

                                          BURMISTRZ
                                      MIASTA i GMINY
                                             Łabiszyn

                                   o g ł a s z a

 sprzedaż w drodze negocjacji niżej wymienionych działek budowlanych położonych na terenie miasta
Łabiszyn, stanowiących własność Gminy Łabiszyn.

 Położenie               Nr           Pow.         Nr KW     Przeznaczenie        Wartość                        
 Działki                   dz.           m2                             działki
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Łabiszyn                1113         426             14570      zabudowa              5.800 ,-
Ul.Nowy Rynek                                                       jednorodzinna
                                                                                 szeregowa
Łabiszyn                 743/1       126             22323            "
Ul.Nowy Rynek
                                                                                                               3.000,-
Łabiszyn
Ul.Nowy Rynek     1123         73              14570           "          

Łabiszyn
Ul.Nowy Rynek     743/2       198            22323            "                      2.700,-           
                                                                                          
 Szczegółowe informacje dot. sprzedaży uzyskać można w tut.Urzędzie Miasta i Gminy pok.Nr 9 lub telefonicznie  tel.384-40-52 wew.28
MJ.
 Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
 dnia 26.06.2003


    

 

 

     

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (30 czerwca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (30 czerwca 2003, 21:52:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4350