ogłoszenie o przetargu-sprzedaż nieruchomości gruntowych

                                                       BURMISTRZ
                       
                      M I A S T A  i  G M I N Y
                                                        Łabiszyn

                                                        o g ł a s z a

publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Łabiszyn, stanowiących własność gminy Łabiszyn
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie          Nr. dz.        Pow. ha        Przeznaczenie        Roczny czynsz        Wadium
działki                                                       działki                      w q pszenicy        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jabłówko            116/7          1,1863         grunt orny                  0,68 q                     4,00 zł

Nowe Dąbie        273            0,3900         pastwisko                   0,23 q                     1,00 zł

Jeżewo                111            0,5100         grunt orny                  0,36 q                      2,00 zł

Ostatkowo           25/4          0,5000         grunt orny                  0,45 q                      2,00 zł

Sosnowiec           258/4        0,4277         grunt orny                  0,24 q                      1,00 zł

Sosnowiec           305           0,5700         pastwisko                   0,34 q                      2,00 zł

Łabiszyn               57           2,6685         grunt orny                   1,58 q                      7,00 zł   
                                                                                                                                                                                           

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2003 r. o godz. 10.30 w sali posiedzeń  Urzędu Miasta i Gminy w      Łabiszynie
 
2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium   w wysokości  podanych przy poszczególnych działkach. 
 Wadium należy wpłacić do dnia 8 lipca 2003r. w Banku  Spółdzielczym  "Pałuki" Oddział  w Łabiszynie na konto Urzędu Miasta i     Gminy Nr 81811010-150024-37001-1-0/0 z podaniem numeru działki,której wpłata dotyczy.
3.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego  ,a pozostałym uczestnikom zwraca się  następnego dnia po zakończonym przetargu.
4.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawnej.
5.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
6.Szczegółowych informacji uzyskać można w tut. Urzędzie pok. Nr 9
 lub telefonicznie3844052wew.28.                                                                                                              
  
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
 dnia.26czerwca2003r.                                                                                                                                                      


                                                                                                                                  

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (30 czerwca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (30 czerwca 2003, 21:25:51)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (10 lipca 2003, 12:56:04)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6817