Dzierżawa nieruchomości gruntowych - działalność handlowa.
BURMISTRZ

Ł A B I S Z Y N A

o g ł a s z a

 

 drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę  nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Łabiszyn, stanowiących własność Gminy Łabiszyn

 

Położenie

Nr działki

Pow. ha

Przeznaczenie

Roczny czynsz w q pszenicy

Wadium

Łabiszyn Miasto

cz. dz. 517

40 m2

działalność  handlowa

2,54 zł / 1 m2 miesięcznie 101,60 zł

10.16 zł

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2004 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej przy danej działce.
  3. Wadium należy wpłacić do dnia 6 sierpnia 2004 r. w Banku Spółdzielczym „Pałuki” Oddział w Łabiszynie na konto Urzędu Miasta i Gminy Nr 62818100000015002420000006 z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy.
  4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom zwraca się następnego dnia po zakończonym przetargu.
  5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawnej.
  6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
  7. Szczegółowych informacji uzyskać można w tut. Urzędzie pok. Nr 9 lub telefonicznie 384-40-52 wew. 28

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (26 lipca 2004)
Opublikował: Artur Czaja (26 lipca 2004, 12:05:26)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (26 lipca 2004, 12:45:50)
Zmieniono: poprawiono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3937