USŁUGI DODATKOWE W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW


Usługi dodatkowe to usługi wykraczające poza zakres usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczonych przez Gminę Łabiszyn w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wprowadzenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych pozwoli zoptymalizować pod względem finansowym funkcjonowanie sytemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łabiszyn.

Poniżej przedstawiamy podjętą przez Radę Miejską w Łabiszynie uchwałę Nr XIII/216/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łabiszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi oraz zarządzenie Burmistrza Łabiszyna Nr 0050.24.2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia na skorzystanie z dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łabiszyn w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Uchwała

Zarządzenie

Druk (38kB) word

metryczka


Wytworzył: Marlena Bujak (27 czerwca 2013)
Opublikował: Artur Koliński (27 czerwca 2013, 08:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4573