NOWE INFOMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNYCH UMÓW Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUNALNE


NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNYCH UMÓW Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ  ODPADY KOMUNALNE
 
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Łabiszyn, co do konieczności wypowiadania przez nich  indywidualnych umów na świadczenie usług  w zakresie odbioru odpadów komunalnych z ich posesji, informujemy, że tut. Urząd wystąpił pismami znak: ROŚ.7030.1.1.2013 i ROŚ.7030.1.2.2013 odpowiednio do firmy Zakład Oczyszczania Miasta w Świdnicy oraz Remondis w Bydgoszczy  z zapytaniem czy jest to niezbędne.

Firma Remondis Bydgoszcz pismem z dnia 28.02.2013 r. (wpływ: 01.03.2013r.), znak: L.dz.ZH/30/2013 poinformowała, że nie jest konicznym wypowiadanie  takowych umów, a firma Zakład Oczyszczania Miasta Świdnica pismem z dnia 01.03.2013 r. (wpływ: 05.03.2013r.), znak: ZOM/158/2013 poinformowała, że umowy na wywóz odpadów wypowiedziane zostaną przez ich zakład.

Poniżej przedstawiamy skany otrzymanych pism. 


REMONDIS (91kB) pdf

ZOM ŚWIDNICA (91kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marlena Bujak (6 marca 2013)
Opublikował: Artur Koliński (6 marca 2013, 12:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2762