UCHWAŁY PODJĘTE W ZWIĄZKU Z NOWYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI


W  związku z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Rada Miejska  w Łabiszynie podjęła następujące uchwały:
 
  1.  Nr XVIII/166/12 Rady  Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pokaż
  2. Nr  XVIII/167/12 Rady  Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn, pokaż
  3. Nr  XVIII/168/12 Rady  Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokaż
  4. Nr  XVIII/169/12 Rady  Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, pokaż
  5. Nr  XVIII/170/12 Rady  Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokaż
  6. Nr XX/192/13 Rady  Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. pokaż

Wszystkie wyżej wymienione uchwały tworzą nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łabiszyn, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Rada Miejska w  Łabiszynie postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj. szkoły; sklepy; zakłady: fryzjerskie, fotograficzne, rzemieślnicze; biura; restauracje itp.), a powstają odpady komunalne aby objąć nadzorem cały strumień odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, uszczelnić system oraz ujednolicić zasady jego funkcjonowania.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie składana do Urzędu Miejskiego w Łabiszynie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w terminie do końca marca 2013r. i będzie podstawą uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami.

Pod koniec lutego br. mieszkańcy otrzymają wraz z decyzją w sprawie podatku od nieruchomości do wypełnienia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację będzie można również odebrać w Urzędzie Miejskim w  Łabiszynie – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 9 , a także wydrukować ze strony www.bip.labiszyn.pl  (zakładka: NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI).

metryczka


Wytworzył: Marlena Bujak (14 lutego 2013)
Opublikował: Artur Koliński (14 lutego 2013, 10:21:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3663