Informacje

Informacje

Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR" - oświadczenia

GMINA  ŁABISZYN ogłasza nabór wniosków w ramach realizowanego                Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina        - Wsparcie [...]

Ogłoszenie o wypłacie stypendium szkolnego

O G Ł O S Z E N I E   W dniach 21-22.10.2021 r. odbędzie się wypłata stypendium szkolnego . Bardzo proszę o dostarczanie faktur, rachunków dotyczących poniesionych wydatków w ramach rozliczenia programu. [...]

metryczka