Informacje

Informacje

O G Ł O S Z E N I E WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

  O G Ł O S Z E N I E     WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO OD STYCZNIA DO CZERWCA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 CZERWCA 2024 ROKU [...]

Granty PPGR - oświadczenie o prawidłowym wykorzystaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

  Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności [...]

Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR" - oświadczenia

GMINA  ŁABISZYN ogłasza nabór wniosków w ramach realizowanego                Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina        - Wsparcie [...]

metryczka