Sprawy do załatwienia - druki

Sprawy do załatwienia - druki

Zmiany w Regulaminie ZFŚS ZS w Łabiszynie

Z dniem 14 marca 2018r. wprowadzone zostały zamiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Aktualny regulamin ZFŚS.Regulamin ZFŚS [...]

Zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Z dniem 15 grudnia 2016r.   został wprowadzony w Zespole Szkół w Łabiszynie nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Regulamin ZFŚS [...]

Regulamin rekrutacji do Przedszkola w roku 2016/17

UWAGA RODZICE!Wychowaniem  przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3-6 lat.Dzieci sześcioletnie  (urodzone w 2010r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie [...]

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Miejskiego im. J. Tuwima w Łabiszynie

Regulamin naboru regulamin (253kB) Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola dokument *.doc (42kB) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie [...]

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łabiszynie na rok szkolny 2015/16

Regulamin rekrutacji regulamin (168kB) Załącznik nr 1 załącznik1 (166kB) Załącznik nr 2 załącznik2 (236kB) Załącznik nr 3 załącznik3 (303kB) Załącznik nr 4 załącznik4 (395kB) Załącznik nr 5 załącznik5 (286kB) [...]

Regulamin rekrutacji do Przedszkola w Łabiszynie

Regulamin naboru do Przedszkola w Łabiszynie • [...]

Zapisy do Przedzkola Miejskiego im. J. Tuwima na rok szkolny 2013/14

Dyrektor Zespołu Szkół w Łabiszynie ogłasza nabór dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Zapisy potrwają do 10 kwietnia 2013r. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola przy ulicy [...]

Podręczniki szkolne na rok 2012/13 w Zespole Szkół w Łabiszynie

Dyrektor Zespołu Szkól w Łabiszynie informuje, że w roku szkolnym 2012/13 będzie obowiązywać zestaw podręczników zamieszczony w załacznikach poniżej: Szkoła Podstawowa:klasa 1 Gimnazjum:klasa 1 Przedszkole Miejskie:klasa [...]

metryczka