Zarządzenia(zewnętrzne)

Zarządzenia(zewnętrzne)

Zarządzenie Nr 0151/6/06 w sprawie : organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

zarządzenie zał. Nr 1 zasady funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn oraz zał. Nr 2 schemat przekazywania informacji w ramach sytemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta [...]

metryczka